Abrol kontejnerji

Uporabljajo se za prevoze z vozili, ki imajo nadgradnjo prirejeno za prevoze z abroli. Z abtrol kontejnerji se prevažajo razni odpadki in sekundarne surovine ter drugi sipki material. Naše podjetje izdeluje najrazličnejše izvedbe in dimenzije teh kontejnerjev, odvisno od medija, ki se prevaža, od velikosti in nosilnosti avtomobila in od drugih posebnosti in želja kupcev. Podvozje abrol kontejnerjev je standardne izvedbe. Vse dimenzije in izvedbe so po Din 30700. Velikost abrol kontejnerjev je od 15 do 40 m3, odvisno od potreb naročnikov in namena za katerega se uporabljajo...