Rešitve za stiskanje odpadkov

Proizvajamo stiskalnice za odvoze s samonakladalci, mobilne stiskalnice – press kontejnerje in stacionarne stiskalnice za odvoze z abrol vozili. Uporabniki, ki za ravnanje z odpadki uporabljajo stiskalnice, zmanjšajo število prevozov odpadkov in prihranijo veliko prostora.

Mobilne in stacionarne stiskalnice se uporabljajo za stiskanje komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, lesenih palet in drugih odpadkov. Ali boste med mobilnimi stiskalnicami - pres kontejnerji – izbrali batne stiskalnice ali vijačne polžaste stiskalnice, je odvisno od odpadkov, ki se v stiskalnici stiskajo.

Pri stacionarnih stiskalnicah je stiskalnica fiksno pritrjena na betonsko podlago, odvaža se samo kontejner, ki se pripne na stiskalnico. Mobilne stiskalnice - pres kontejnerji - so batne ali vijačne, odvisno od vrste odpadkov, ki se stiskajo. Press kontejnerji – vijačne stiskalnice se uporabljajo predvsem za stiskanje kartona in plastike. Press kontejnerji – batne stiskalnice se uporabljajo za stiskanje komunalnih odpadkov.

Stiskalnice iz naše proizvodnje zagotavljajo pričakovanja kupcev, o čemer pričajo zadovoljne stranke, ki pri ravnanju z odpadki uporabljajo naše stiskalnice. Naša lastna servisna služba nudi servis vseh vrst stiskalnic in ostale komunalne opreme.

Stiskalnice za stiskanje odpadkov in drugo komunalno opremo tudi obnavljamo in odkupujemo. To možnost je še posebej dobro izkoristiti, ko stiskalnice in druga komunalna oprema postanejo postanejo dotrajane.

S proizvodnjo stiskalnic in druge komunalne opreme smo zanesljiv partner pri načrtovanju in izvedbi rešitev za zbiranje, stiskanje in odvoz odpadkov in drugega odpadnega materiala.