Najem

Glede na finančne zmožnosti naročnika nudimo tako možnost nakupa kakor tudi najema določene komunalne opreme.

Naročnik se lahko odloči tudi za najem posamezne vrste opreme za določeno najemno obdobje, za kar z najemodajalcem sklene najemno pogodbo. Po preteku dogovorjene dobe najema je možen odkup opreme v najemu.