Ekološki otoki

Zaradi nujnosti zmanjševanja odpadkov, ki se odlagajo na deponijah, so se uvedli tako imenovani »ekološki otoki«. To je prostor, kjer je postavljeno več kontejnerjev, v katere se ločeno odmetava odpadke in sicer papir, steklo, plastenke, pločevinke. To ločeno zbiranje odpadkov je nujnost današnjega časa, saj se s tem že cca. 50 % vseh odpadkov vrača v industrijo in daje v ponovno predelavo. Naše podjetje opremlja ekološke otoke s potrebnimi kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov.