Ekološki otoki

Datum: 26.02.2017

V današnjem času so ekološki otoki postali že del načrtovanja urbanistične zasnove novih sosesk, kar je v bistvu prav, saj je čas, da smo končno začeli skrbeti tudi za ekologijo. Če so ekološki otoki preudarno postavljeni in urejeni z noto, ki jo da arhitekt, se lahko prav lepo vklopijo v okolje

Ekološki otoki ali tudi Eko otoki, kot jih radi poimenujemo, so skupine kontejnerjev oziroma smetnjakov, za ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otoki so namenjeni zbiranju tistih odpadkov, ki se jih lahko reciklira, kot so na primer papir, plastika, steklo in druga embalaža. Z ekoloških otokov zbrane odpadke v kontejnerjih, se odpelje v zbirni center, kjer se odpadki še enkrat pregledajo. Odpadke, ki se jih ne da več reciklirati, se odpelje na deponijo. Vedeti moramo, da so ekološki otoki namenjeni vsem, torej lahko tja smeti pripelje vsak in ne samo tisti, ki živijo v neposredni bližini. Naše podjetje se z izdelovanjem kontejnerjev, ki so primerni za ekološke otoke, uvršča v sam vrh kvalitetne opreme za odlaganje smeti oziroma vseh vrst drugih odpadkov. Opremili smo že mnogo ekoloških otokov, saj imamo na voljo vzdržljive kontejnerje, tako na udarce kot tudi na vremenske vplive. Ekološki otoki so torej nujna oprema, na nas pa je, da že doma začnemo z ločevanjem odpadkov.