Ekološki otoki

Datum: 03.04.2017

Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov, ki jih lahko recikliramo. Ti odpadki so po navadi ločeni v različnih kontejnerjih za steklo, embalažo in papir.

Komunalno podjetje  odpadke z ekoloških otokov odpelje  v center za ločeno zbiranje odpadkov, t.j. zbirni center. Odpadki, ki se jih ne da reciklirati, končajo na deponiji. Ekološki otoki so vedno bolj pomemben del naselij in tako jih je potrebno tudi predvideti pri njihovem načrtovanju. Kjer je le možno, arhitekt določi za njih prostor tako, da so ekološki otoki za naselje nemoteči a vendar lahko dostopni, tako za uporabnike, kot tudi za vozila komunalnega podjetja. Ker so ekološki otoki nemalokrat na prostem je pomembno, da so kontejnerji narejeni iz UV odpornega materiala, ki je hkrati tudi dobro odporen proti udarcem. Takšne kontejnerje najdemo pri proizvajalcu EKO LINE TRADE, pri katerem lahko naročite tudi kontejnerje posebnih dimenzij in primernih tudi za posebne odpadke. Ekološki otoki so na voljo vsem, ki želijo odložiti ločene odpadke in ne le tistim, ki živijo v neposredni bližini, prav pa je, da vsi, ki ekološki otok uporabljajo, skrbijo za red in čistočo ekološkega otoka ter tudi njegove neposredne okolice.  Ekološki otoki so barviti, saj so kontejnerji za posamezne odpadke v različnih barvah. V Ljubljani tako prevladujejo ekološki otoki v barvi rumene (embalaža), zelene (steklo) in modre (papir) barve.