Ekološki otoki - načrtovanje se začne že v naši kuhinji

Datum: 12.07.2016

Dandanes so ekološki otoki že nujen del sosesk. Ekološki otoki bistveno prispevajo k varovanju okolja, zato jim danes namenjamo nekaj več pozornosti.

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju različnih vrst odpadkov. Zakon določa, da mora biti na 300 do 500 prebivalcev vsaj en ekološki otok. Ločevanje odpadkov se začne že v našem gospodinjstvu, zato je pomembno, da ločevanje načrtujemo še pred nakupom kuhinje. Nihče si namreč ne želi, da bi pri pospravljanju kuhinje imel opravka z vrečkami in zabojniki za smeti, ki nimajo svojega mesta, kamor bi jih lahko pospravili, prav tako pa ne moremo pričakovati, da jih bomo vsakič odnesli naekološki otok. Ozaveščenost ravnanja z odpadki je vedno večja, zaradi česar že prihaja do kaznovanja kršiteljev, ki ločevanja ne upoštevajo. Ekološki otoki so namejeni vsem krajanom, zato so ponavadi tudi predvideni za več različnih odpadkov kot smeti pred blokom ali hišo. V ekoloških otokih se tako zbirajo odpadki stekla, embalaže in papirja, medtem ko je odlaganje kosovnih, nevarnih in posebnih odpadkov (gume, azbestni odpadki ipd.), preostanka odpadkov ter bioloških odpadkov v ali poleg zabojnikov na ekološkem otoku je prepovedano.