Kante za smeti

Datum: 20.03.2009

Zbiranje odpadkov po občinah je pretežno še vedno urejeno na integralni način, kar pomeni, da občani odlagajo smeti v skupne standardne kante za smeti. Komunalne službe s smetarskimi vozili praznijo kante za smeti ob individualnih hišah in skrbijo za reden odvoz.

V naseljih individualnih hiš pa so urejeni tudi ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov. Namenske kante za smeti na ekoloških otokih se polnijo s papirjem, plastiko in ostalo embalažo, steklom in biološkimi odpadki. Komunalno opremo za ekološke otoke izdelujemo v EKO LINE TRADE.

Med komunalno opremo, ki jo izdelujemo v EKO LINE TRADE, so tudi kante za smeti za gospodinjstva, namenjene zbiranju komunalnih odpadkov ob individualnih hišah. Kante za smeti so plastične, narejene iz polietilena z visoko gostoto HDPE. Kante za smeti so odporne na udarce, prenesejo ogromne temperaturne razlike, odporne so na UV žarke in razne kemikalije. Po posebnih željah pa naredimo tudi kovinske kante za smeti v pocinkani izvedbi.