Posode za smeti

Datum: 17.03.2009

Marsikje v gospodinjstvih imamo eno posodo za smeti, kamor odlagamo vse smeti, ki jih dnevno pridelamo. Količina smeti, s katerimi polnimo posode za smeti, pa ni zanemarljiva. Vsakdo od nas pridela dnevno kar 1,1 kg smeti.

Če želimo ohranjati naravno okolje, moramo omejtiti naše lagodje pri ravnanju s smetmi. Najbolj udobno je smeti preprosto odvreči v eno posodo za smeti, ločevanje v različne namenske posode za smeti pa zahteva od nas nekaj truda.

Odgovorno ravnamo, če smeti odlagamo ločeno. In kako najlažje ločujemo smeti, ne da bi to zahtevalo od nas »preveč« truda? Omislimo si vsaj štiri posode za smeti ali pa eno posodo z več prekati. Posode za smeti naj bodo različnih barv. Posode za smeti označite tudi z nalepkami, ki označujejo določene vrste smeti. Pazite, da smeti resnično odlagate v za to namenjeno posodo! Ker v kuhinji najbrž ne boste imeli prostora za toliko vrst smeti, nekatere posode za smeti namestite v shrambo ali garažo. Smeti, ki jih doma ločeno zberete, odpeljete na ekološke otoke ali v zbirne centre.

Skrb za okolje ni le naloga komunalnih služb, ki upravlja ekološke otoke in zbirne centre. Skrb za okolje se začne na izvoru smeti, to je pri nas doma.