Zbirni centri avnega podjetja Snaga imajo od 1.3. poletni delovni čas

Datum: 09.03.2017

Od 1.3. velja letni delovni čas za vse zbirne centre, s katerimi upravlja Snaga kot izvajalec javne gospodarske službe ravnanja z odpadki. V Sloveniji je po nekaterih podatkih 136 zbirnih centrov.

Javno podjetje Snaga skrbi kar za 390.000 občanov v Ljubljani ter desetih primestnih občinah. Ljubljana se lahko, glede na analizo EU komisije, pohvali, da ima najboljši sistem ločenega zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« in najvišji delež ločeno zbranih odpadkov med glavnimi mesti EU. Kaj so zbirni centri? Zbirni centri so pokriti, ograjeni prostori, urejeni in opremljeni za ločeno zbiranje in začasno hranjenje nekaterih vrst ločenih odpadkov, predvsem tistih, za katere ni zabojnikov na ekoloških otokih v stanovanjskih naseljih. Zbirni centri so namenjeni vsem občanom, ki lahko večino odpadkov oddajo v posebne kontejnerje brezplačno. Zbirni centri pa niso namenjeni odlaganju tistih odpadkov, ki sodijo v črne zabojnike, sicer jih zbirni centri zaračunavajo. Zbirni centri pa prav tako zaračunajo prevzem nekaterih vrst odpadkov, na primer azbestcementnih kritin, za večjo količino gradbenih odpadkov ter za nekatere nevarne odpadke.