Zbirni centri

Datum: 03.11.2010

Naše podjetje opremlja zbirne centre za odpadke, za katere se odloča vse več lokalnih uprav. Zbirni centri so mesta, kjer je urejeno ločeno zbiranje odpadkov. Običajno so zbirni centri opremljeni s kontejnerji in nadstreški. V zbirne centre prebivalci pripeljejo svoje odpadke in jih razvrstijo v kontejnerje. Zbirni centri so rešitev za območja izven strnjenih naselij, kjer se ekološki otoki ne bi obnesli. Zbiranje odpadkov v zbirnih centrih omogoča racionalnejši odvoz smeti.