Podjetja

V preteklih letih poslovanja na domačem in tujih trgih je naše podjetje izvedlo mnogo uspešnih projektov na področju komunalne opreme zbirnih centrov za ravnanje z odpadki, pretovornih postaj, montaže in servisiranja stiskalnic za večje trgovske centre, večja vzdrževalna dela v posameznih podjetjih, izdelavo specifičnih izdelkov po naročilu (cisterne za olje, industrijske kurilne peči, jeklene konstrukcije, multiciklone za čiščenje dimnih plinov ...).

Naši poslovni partnerji nas poznajo po kakovosti, hitri odzivnosti v primeru težav in splošnem prizadevanju za njihovo zadovoljstvo.