Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih EKO LINE TRADE, d.o.o. pridobi od interesentov oz. strank, ki na družbo pošljejo povpraševanje za različne produkte oz. ko se naročite na prejemanje morebitnih vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke ali podobno.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

EKO LINE TRADE,d.o.o.
Škofja vas 43
3211Škofja vas

ID za DDV: SI89227921
Matična številka: 5899869000 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine EKO LINE TRADE, d.o.o. se lahko prijavite ali odjavite na naslednje obdelave:

  • posredovanje ponudbe na osnovi povpraševanja ali morebitnih e-novic, dogodkov, obvestil o posebnih akcijah ali publikacijah.   

Z izpolnitvijo obrazca oz. posredovanjem povpraševanja posredujete EKO LINE  TRADE,d.o.o. naslednje kontaktne podatke:

  • ime
  • priimek
  • e-poštni naslov
  • telefonsko številko

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede posredovanja ponudbe, morebitnih e-novic, dogodkov, obvestil o posebnih akcijah ali publikacijah. EKO LINE TRADE, d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu EKO LINE TRADE, d.o.o. povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na d.o.o., ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. EKO LINE TRADE, d.o.o. ne more v celoti izključiti morebitnega odtekanja ali zlorabe podatkov,saj so spletne tehnologije odprte za javnost in tako lahko žrtev računalniških vdorov in kot take nepredvidljive.

OPOZORILO: EU GDPR ne predpisuje posebnih tehničnih ukrepov varovanja identitete ponudnika spletne strani oz. upravljavca, kot tudi ne predpisuje izkazovanja identitete obiskovalca spletne strani. Zato so zahteve po varovanju osebnih podatkov do dopolnitve predpisa o varovanju in obveznosti izkazovanja identitete upravljavca prepuščene posamezniku, da se sam odloča ali verjame izkazani nezaščiteni identiteti upravljavca, ki naj bi jo upravljal. Upravljavec tudi ne jamči, da je lahko prepričan, da je strinjanje pridobil od posameznika, ki naj bi se strinjal s pogoji obveščanja, saj se posameznik proti upravljavcu v postopku potrjevanja ne identificira na enoličen in preverljiv način.

Seznam spletnih mest, ki jih upravlja upravljalec

Podjetje EKOLINE TRADE,d.o.o. upravlja spletno stran: ekolinetrade.si,  predstavitvena spletna stran.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na našo spletno stran, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletnih straneh EKO LINE TRADE d.o.o.  vpišete svoje osebne podatke in se strinjate z vsako posamično obdelavo, na katero pristanete. Pri vpisu osebnih podatkov EKO LINE TRADE,d.o.o. ne pogojuje privolitve v obdelavo pri obdelavah,kjer namen presega osnovni namen obdelave zaradi katere ste prišli na spletno stran.  

Upravljavec EKO LINE TRADE, d.o.o. za obveščanje o spremembah pogojev poslovanja in spremembah politike zasebnosti uporablja storitev pošiljanja dokazljive elektronske pošte ali priporočeno regularno pošto. Zato boste o spremembah obveščeni na način, ki upravljavcu zagotavlja dokaz o pravočasni obveščenosti glede sprememb pogojev poslovanja oziroma politiki zasebnosti.Vse spremembe bodo objavljene tudi  naspletni  strain podjetja.

Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa ("pozabe"), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če mislite, da so vaše pravice na spletnih straneh podjetja EKO LINE TRADE, d.o.o. kakorkoli kršene se lahko obrnete na informacijskega pooblaščenca RS.

Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja ponudb, morebitnih novic, vabil na dogodke, publikacije. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, EKO LINE TRADE, d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Piškotki

Vse informacije o piškotkih so dostopne tukaj.